PRIVACYVERKLARING VAN LASHLIFTSHOP & -TRAINING IN APELDOORN

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Lashliftshop & -training verwerkt van haar klanten. Wanneer je klant wordt van Lashliftshop & -training of om een andere reden persoonsgegevens aan Lashliftshop & -training verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.

1. Verantwoordelijk
Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Lashliftshop & -training | Heideblauwtje 58  | 7323 VP  Apeldoorn
KvK: 68994206 | Telefoon: 0641848712 | E-mail: info@lashlift-shop.nl


2. Welke gegevens verwerkt Lashliftshop & -training en voor welk doel
2.1       De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
                       a) voor- en achternaam, geboortedatum
                       b) adresgegevens

                       c) telefoonnummer en e-mailadres
            d) eventuele voor en na foto’s of foto’s van trainingen


2.2       Lashliftshop & -training verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende     doeleinden:

1) je naam, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan evenals voor de verwerking en bevestiging van orders.
2) je naam, adresgegevens en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van orders, uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van
Lashliftshop & -training;
3) Voor en na foto’s (van bijvoorbeeld wimpers) worden gedeeld op social media na toestemming van jou.

E-mail berichtgeving:
Lashliftshop & -training gebruikt je naam en e-mailadres om je de nieuwsbrief van Lashliftshop & -training te versturen met informatie over activiteiten, diensten, aanbiedingen en andere interessante zaken met betrekking tot schoonheid en huidverzorging. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.


3. Bewaartermijnen
Lashliftshop & -training verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat je verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1    Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Lashliftshop & -training passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
    1. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Lashliftshop & -training geen gebruik van diensten van derden.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1    Via de eigenaresse van Lashliftshop & -training kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Lashliftshop & -training zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
5.2    Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.
5.3    Indien je klachten hebt over de wijze waarop Lashliftshop & -training je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.
5.4    Eventuele vragen of opmerkingen over deze privacy verklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van Lashliftshop & -training via info@lashlift-shop.nl

6. Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via deze website bekend gemaakt.
 
Hulp nodig?

Hulp nodig?

App of bel ons op: +31(0)6 41848 712
Email: info@lashlift-shop.nl